Behandelaanbod

Psycho-educatie

Voor veel mensen is het moeilijk dat ze niet goed weten wat er met hen aan de hand is. Informatie over uw problemen kan u geruststellen en helpen om deze beter te begrijpen. Zeker bij hardnekkige of chronische problemen is het belangrijk om ook te leren wat u zelf kunt doen om uw klachten te hanteren. Soms kunnen uw naasten hierbij betrokken worden. Ik combineer meestal schriftelijke informatie (folders, websites, boeken, filmpjes) met persoonlijke uitleg.

Medicamenteuze behandeling

Bij sommige problemen kunnen medicijnen goed werken. Het is belangrijk de voor- en nadelen die medicijnen voor u kunnen hebben  goed af te wegen, zowel voordat u er mee begint als tijdens het gebruik ervan. U beslist zelf mee over het gebruik van medicatie.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie wordt tegenwoordig veel toegepast. Het is goed onderzocht en werkzaam bij veel verschillende psychische problemen. Het uitgangspunt is dat irrationele gedachten (cognities) een rol spelen bij veel  negatieve gevoelens en ongewenst gedrag. De therapie richt zich onder meer op het opsporen en onderzoeken van deze gedachten en op het oefenen van gewenst gedrag. Het is een therapievorm die van u actieve medewerking vraagt in de vorm van huiswerkopdrachten die u tussen de therapiesessies maakt. Voor meer informatie zie www.vgct.nl.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een bewezen effectieve behandeling voor mensen die heel schokkende ervaringen hebben meegemaakt en die onvoldoende hebben verwerkt (bijvoorbeeld bij een posttraumatische stress-stoornis). In de sessies wordt een beeld opgeroepen van de schokkende ervaring terwijl u tegelijkertijd wordt afgeleid, bijvoorbeeld door het volgen van handbewegingen van de therapeut. De behandeling kan regelmatig al na enkele sessies verlichting brengen. Hierbij verdwijnen pijnlijke beelden of herinneringen naar de achtergrond en  verliezen hun emotionele lading. Voor meer informatie zie www.emdr.nl.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met  een persoonlijkheidsstoornis. Schematherapie richt zich op het veranderen van langdurig vastgeroeste patronen van denken, voelen en gedrag (schema’s). De schema’s ontstaan vaak door invloed van ervaringen in de jeugd. De therapie richt zich op het begrijpen van het ontstaan van deze schema’s en op het veranderen ervan. Naast technieken uit de cognitieve gedragstherapie wordt o.a. gebruik gemaakt van verbeeldingsoefeningen (imaginaties). Voor meer informatie zie www.schematherapie.nl.

Lichttherapie

Lichttherapie is een goede behandelmethode bij winterdepressies. Er wordt gebruik gemaakt van blootstelling aan wit licht van een sterke intensiteit. Hier zijn speciale lichtlampen voor. Door bij het begin van de depressieve klachten gedurende 5-10 dagen een half uur plaats te nemen voor de lichtlamp kunnen de klachten snel verbeteren.