Werkwijze

U kunt telefonisch contact opnemen om u aan te melden. We kunnen dan een afspraak maken voor een intakegesprek. Bij deze eerste afspraak is het belangrijk dat u een verwijsbrief van de huisarts en een kopie van uw legitimatiebewijs meeneemt. Dit is nodig als u de behandeling vergoed wilt krijgen door de verzekering.

De intake bestaat uit een of meerdere gesprekken, waarin we samen uw problemen in kaart brengen. We verhelderen daarin welke klachten u heeft, proberen te begrijpen waar deze vandaan komen en wat u wilt bereiken met deze behandeling. Ook is het een kennismaking waarin u kunt voelen of u met mij verder wil. Het persoonlijke contact is in therapie tenslotte de basis van de behandeling.

In de intakefase zal ik u vragen een aantal vragenlijsten in te vullen. Ook kan in overleg met u informatie opgevraagd worden over eerdere behandelingen.

De intake wordt afgesloten met een adviesgesprek. Hierin vatten we samen wat er met u aan de hand is en overleggen we over de behandelmogelijkheden. Samen maken we concreet aan welke behandeldoelen we gaan werken, en op welke manier. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan.

Na afronding van de intake stuur ik een brief naar de huisarts met de conclusie van de intake en het behandelplan, tenzij u daar bezwaar tegen heeft. Ook gedurende de behandeling en bij afsluiting is het gebruikelijk dat ik uw huisarts informeer. Informatieverstrekking aan anderen, bijvoorbeeld verzekeringsartsen, gaat alleen in overleg met u, en met uw schriftelijke toestemming.

We zullen de behandeling regelmatig evalueren. Hierbij maak ik onder andere gebruik van vragenlijsten die de ernst van uw klachten en uw tevredenheid over de behandeling meten.

Online gesprekken of modules kunnen deel uitmaken van de behandeling. Hoe we dit doen bepalen we in overleg.

Uw privacy is belangrijk. Wilt u meer weten over hoe ik uw privacy bewaak, vraag dan om mijn Privacy Statement.