Wie ben ik

P1010219Mijn artsopleiding en specialisatie tot psychiater en psychotherapeut volgde ik in Maastricht. Ik rondde deze af in 1999. Na enkele jaren in de ouderenpsychiatrie gewerkt te hebben werk ik sinds 2003 als interim psychiater voor GGZ instellingen. Ik werk daar op verschillende afdelingen, als ouderen- en volwassenenpsychiater. Hierdoor heb ik ruime ervaring opgedaan in de behandeling van de meest voorkomende psychische en psychiatrische problemen.

Mijn eigen praktijk in Arnhem startte ik in 2008. Ik heb mij met veel plezier verder ontwikkeld als psychotherapeut en volgde opleidingen in cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR. Binnen de behandeling vind ik het belangrijk goed samen te werken. Ik probeer met u tot een helder beeld van uzelf en uw problemen te komen. We bespreken samen wat de verschillende therapeutische mogelijkheden zijn en komen zo tot een plan van aanpak. Ik probeer zo veel mogelijk een balans te vinden tussen wat bewezen werkzaam is en wat aansluit bij uw persoonlijke hulpvraag. Ik ben open en direct, en vind het prettig als u actief meedenkt in de behandeling.

Ik richt me in de behandeling vooral op het bereiken van concrete doelen in de toekomst. Inzicht in hoe problemen en gedragspatronen in het verleden zijn ontstaan kan hierin een belangrijk hulpmiddel zijn. Vaak is het ook belangrijk om te onderzoeken hoe u denkt, te leren zien hoe dat uw gevoelens en gedrag be√Įnvloedt en om te kijken hoe u uw eigen gedrag kunt veranderen. Ik werk meestal individueel, maar soms kan het ook zinvol zijn uw naasten bij de diagnostiek of behandeling te betrekken.

Ik ben ingeschreven in het BIG register als arts/psychiater (BIG 19043180001) en als psychotherapeut (BIG 790431800016)

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
  • Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Geneeskunde
  • Aspirant lid Vereniging voor EMDR Nederland

Het BIG register en beroepsverenigingen houden toezicht op het behouden van de juiste deskundigheid om de beroepstitels te mogen blijven voeren.

Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09134809

Ik heb een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. De meeste informatie hierin staat reeds op mijn website. Mocht u het kwaliteitsstatuut in willen zien dan is dat beschikbaar in mijn praktijk.