Vergoeding en kosten

Behandeling in de specialistische GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde is dat er een verwijzing van de huisarts is voor de specialistische GGZ. Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. De hoogte daarvan kunt u bij uw verzekering navragen of in uw polis nakijken. De behandeling van sommige problemen, zoals fobieën, aanpassingsstoornissen en relatieproblemen, wordt sinds 2013 niet meer vergoed. Deze problemen behandel ik niet in mijn praktijk.

Zorgverzekeraars hebben met de vrijgevestigde psychiaters individueel een maximaal budget per kalenderjaar afgesproken. Zo kan het zijn dat in de loop van het jaar voor een van de zorgverzekeraars het budgetmaximum bij mij bereikt is, en ik dan van die verzekeraar helaas geen nieuwe cliënten meer kan aannemen.

Met de volgende verzekeringen heb ik een contract afgesloten voor 2021:

  • CZ (incl Ohra en Nationale Nederlanden)
  • Menzis (inclusief Anderzorg)
  • Zilveren Kruis (inclusief de Friesland zorgverzekeraar,  Pro Life,  Ziezo, One Underwriting Health B.V., Achmea,  FBTO en Interpolis)
  • VGZ (inclusief Unive, SZKV, Zekur, Zekur Natura, Zorgzaam verzekerd, Bewuzt, MVJP,  IZZ, IZA zorgverzekeraar NV, UMC, Promovendum, National Academic, Besured)
  • Zorg en Zekerheid en AZVZ

Staat uw verzekering hier niet bij, dan heb ik geen contract met uw zorgverzekeraar. U krijgt dan mogelijk slechts een deel van de kosten van de behandeling vergoed. Raadpleeg uw eigen polis om te zien op welke vergoeding u recht heeft, of neem daarvoor contact op met uw verzekering.

De kosten van de behandeling worden in rekening gebracht in de vorm van diagnose behandelcombinaties (DBC’s). Aan het eind van de behandeling, of na uiterlijk een jaar, wordt een rekening ingediend bij uw zorgverzekering voor de gehele behandeling. Alle tijd die besteed wordt aan uw behandeling telt mee voor de vergoeding, ook b.v. tijd besteed aan verslaglegging of overleg. Op de declaratie wordt een globale diagnose vermeld, bijvoorbeeld angststoornis of depressie. Pas na het indienen van de declaratie verrekent de verzekeraar het eigen risico met u, voor zover dat nog niet elders in de zorg is gebruikt. Voor een behandeling die minder dan een jaar duurt wordt alleen het eigen risico aangesproken voor het jaar waarin u de behandeling begint.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft tarieven vastgesteld voor de behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Deze kunt u terugvinden op www.nza.nl/regelgeving/tarieven. Mocht u niet verzekerd zijn of de behandeling zelf willen betalen dan zijn dit de bedragen die ik in rekening breng.

Afspraken kunt u kosteloos annuleren of verzetten tot uiterlijk 24 uur van tevoren. Als u later afzegt breng ik 50 euro in rekening. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekering. Probeer afspraken daarom zo veel mogelijk na te komen, of anders tijdig af te zeggen of te verzetten.