Vergoeding en kosten

Behandeling in de specialistische GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde is dat er een verwijzing van de huisarts of psychiater is voor de specialistische GGZ.

Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. De hoogte daarvan kunt u bij uw verzekering navragen of in uw polis nakijken. Het eigen risico wordt bij u in rekening gebracht in het jaar waarin de behandelcontacten plaatsvinden. Als een behandeling bijvoorbeeld van oktober t/m mei duurt dan betaalt u 2x uw eigen risico.

De behandeling van sommige problemen, zoals fobieën, aanpassingsstoornissen en relatieproblemen, wordt niet vergoed. Deze problemen behandel ik niet in mijn praktijk.

Zorgverzekeraars hebben met de vrijgevestigde psychiaters individueel een maximaal budget per kalenderjaar afgesproken. Zo kan het zijn dat in de loop van het jaar voor een van de zorgverzekeraars het budgetmaximum bij mij bereikt is, en ik dan van die verzekeraar helaas geen nieuwe cliënten meer kan aannemen.

Met de volgende verzekeraars heb ik een contract afgesloten voor 2024:

  • CZ (incl Ohra en Nationale Nederlanden)
  • DSW (incl Stad Holland)
  • ENO (incl Salland)
  • Menzis (inclusief Anderzorg)
  • VGZ (inclusief IZZ, Bewuzt, MVJP, Unive, Zekur, Zekur Natura, Zorgzaam Verzekerd, IZA en UMC)
  • Zilveren Kruis (FBTO, Interpolis en Friesland)

Staat uw verzekering hier niet bij, dan heb ik geen contract met uw zorgverzekeraar. Hebt u een restitutiepolis dan is er een kans dat u de behandeling wel volledig vergoed krijgt. Bij een naturapolis krijgt u vaak een lager percentage vergoed en moet u een gedeelte van de behandeling zelf betalen. Raadpleeg uw eigen polis om te zien op welke vergoeding u recht heeft, of neem daarvoor contact op met uw verzekering. Als ik geen contract heb met uw verzekeraar dan declareer ik de behandelcontacten bij u zelf, en kunt u de rekening indienen bij uw verzekeraar.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft tarieven vastgesteld voor de behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Deze kunt u terugvinden op www.nza.nl/regelgeving/tarieven. Mocht u niet verzekerd zijn of de behandeling zelf willen betalen dan zijn dit de bedragen die ik in rekening breng.

In 2022 is een nieuw vergoedingssysteem ingevoerd in de GGZ, het Zorg Prestatie Model. Binnen het Zorg Prestatie Model wordt de behandeling maandelijks gedeclareerd in de vorm van consulten. Bij consult kan je denken aan een gesprek, maar het kan ook een onlinecontact, een telefonisch gesprek of een mailcontact zijn. Er zijn verschillende tarieven voor diagnostiekconsulten en voor behandelconsulten. Verder hangt het tarief af van de duur van het consult. De “indirecte tijd” is automatisch in de vorm van een vast percentage verrekend in de tarieven voor de consulten. Bij indirecte tijd gaat het om tijd die buiten de contacten aan u persoonlijk besteed wordt, bijvoorbeeld het schrijven van verslagen, brieven en behandelplannen, beoordelen van labuitslagen, uitwerken van vragenlijsten, etc. In de afgelopen jaren lag het percentage van deze indirecte tijd gemiddeld op 33% van de totale tijd die aan de behandeling werd besteed.

Afspraken kunt u kosteloos annuleren of verzetten tot uiterlijk 24 uur van tevoren. Als u later afzegt breng ik 50 euro in rekening. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekering. Probeer afspraken daarom zo veel mogelijk na te komen, of anders tijdig af te zeggen of te verzetten.